تنظیم مودم D-Link-2730U

تنظیم مودم D-Link-2730U

D Link 2730U

 

 

 

برای تنظیم مودم D-Link-2730U ابتدا مودم را روشن و با کابل شبکه به کامپیوتر خود وصل نمایید. سپس یک صفحه از مرورگر خود باز نمایید و آدرس IP  زیر را وارد و کلید اینترنت را فشار دهید.

IP Address = 192.168.1.1
Username = admin
Password  = admin

بعد از وارد کردن Username , Password   کلید OK  را انتخاب کنید. تا وارد صفحه تنظیمات مودم شوید .

SahelISP D Link 2730U 1

 Setup -> Wizard
سپس کلید  Setup Wizard  رو انتخاب کنید و به صفحه بعد منتقل می شوید.

SahelISP D Link 2730U 2

سپس کلید  Next را انتخاب کنید .

SahelISP D Link 2730U 3

در صفحه بعد تنظیمات  Time Zone  را بر روی تهران تنظیم کنید. و دکمه  Next را انتخاب کنید.

 

SahelISP D Link 2730U 4

 

در صفحه بعد  Setup Internet Connection  تنظیمات را مطابق موارد زیر انجام دهید.


Country = Iran
Internet Service Provider = Asia Tec
Protocal = PPPoE
Connection Type = LLC
VPI = 0
VCI = 35

 

سپس در قسمت  PPPoE به این صورت  UserName  و  Password  دریافتی از شرکت را وارد نمایید. و کلید  Next را انتخاب نمایید.

 SahelISP D Link 2730U 5

 در صفحه تنظیم وایرلس موارد زیر به این صورت می باشد.


Enable Your Wireless Network


در صورت فعال بودن وایرلس مودم شما فعال می شود. در صورت غیر فعال بودن وایرلس مودم به صورت کامل خاموش می باشد.


Wireless Network Name (SSID) :


نام شبکه وایرلس می باشد.


Visibility Status


گزینه Visible  مشخص می کند که نام شبه وایرلس مخفی نمی باشد. گزینه  Invisible  مشخص می کند که نام شبکه وایرلس مخفی می باشد.


Security Level


نوع رمز نگاری شبکه وایرلس شما می باشد. بهتر است گزینه  WPA2-PSK را انتخاب کنید.


WPA2 Pre-shared Key :


رمز وایرلس شما می باشد. بهتر است رمزی را از ترکیب حروف کوچک , بزرگ , اعداد , کاراکتر های مجاز با طول حداقل هشت کاراکتر انتخاب نمایید. سپس کلید Next  را انتخاب نمایید.

 

SahelISP D Link 2730U 6

 در صفحه پایان گزینه Applay  را انتخاب نمایید. تا کلیه تنظیمات انجام شده ذخیره شود.

 SahelISP D Link 2730U 7

 *موارد زیر برای تغییر تنظیمات  مودم  صرفا برای بعد از تنظیم اولیه و در صورت نیاز شما به آنها می باشد.*

برای تغییر نام شبکه وایرلس مودم بعد از تنظیم مودم می توانید . ابتدا وارد مودم شده و سپس به بخش Setup ->Wireless Setup   مراجعه نمایید. با تغییر مقادیر مقابل کادر SSID  شما نام مودم را تغییر می دهید.

 SahelISP D Link 2730U 8

 در بخش Setup-> Wireless Security Setting  می توانید برای تغییر رمز وایرلس مودم اقدام نمایید. به این صورت با تغییر  Pre-Shared Key   رمز وایرلس مودم شما تغییر پیدا می کند.

 SahelISP D Link 2730U 9

  تنظیم بعدی وایرلس مربوط به فعال یا غیر فعال کردن حالت نمایش نام وایرلس می باشد. به این ترتیب ابتدا به منوی  Advanced-> Wireless Advanced Setting  مراجعه نمایید. در قسمت  Broadcast SSID  در صورت انتخاب Enable نام وایرلس نمایش داده می شود. در صورت انتخاب  Disable  نام وایرلس شما مخفی می شود.

 SahelISP D Link 2730U 10

 تنظیم بعدی برای فعال کردن حالت  DMZ می باشد. این حالت برای مواردی می باشد که شما می خواهید خارج از شبکه داخلی از طریق اینترنت به شبکه داخلی خودتان که مودم بر روی آن وصل     می باشد و یا دوربین تحت شبکه ارتباط برقرار نمایید. برای فعال کردن آن به منوی  Advanced->DMZ  مراجعه نمایید. و در قسمت DMZ Host IP Address  آدرس IP  کامپیوتر , دوربین و یا هر سخت افزاری که قصد ارتباط با ان از طریق اینترنت را دارید وارد نمایید. دقت نمایید که آدرس  IP  مورد نظر با ادرس مودم بایستی در یک رنج باشد.

 SahelISP D Link 2730U 11

 در پایان برای ذخیره تنظیمات در منوی Maintanence->System   مراجعه و گزینه  Save and Reboot را انتخاب نمایید.

SahelISP D Link 2730U 12 

*تهیه و تنظیم : فرزاد رضائی منش . اینترنت ساحل*


چاپ