تنظیم مودم D-LINK-DSL-2520U

 

تنظیم مودم D-LINK-DSL-2520U

D Link DSL 2520U

 

 

 

برای تنظیم مودم ابتدا مودم را بوسیله کابل به کامپیوتر وصل نمایید. سپس یک صفحه وب باز نمایید. آدرس ای پی مودم را در نوار آدرس درج و سپس کلید  Enter رو انتخاب نمایید.

IP Address = 192.168.1.1

Username =admin

Password = admin

سپس پس از ورود به صفحه مودم منوی  Quick Start رو انتخاب نمایید.  همچنین  VPI=0 , VCI=35 را وارد تیک Enable Quality Service  را انتخاب و سپس Next را کلیک نمایید.

SahelISP DSL 2520U 1

در صفحه بعد Connection Type  مدل ارتباط را بر روی PPPoE   انتخاب نموده و کلید Next  را انتخاب می کنیم.

SahelISP DSL 2520U 2

در صفحه بعد Username , Password  دریافتی از سرویس دهنده را وارد و سپس کلید Next  را انتخاب می کنیم.

SahelISP DSL 2520U 3

در صفحه بعد کلید Next را انتخاب می کنیم.

SahelISP DSL 2520U 4

در صفحه بعد همانند تصویر زیر مجدد کلید Next  را انتخاب می کنیم.

SahelISP DSL 2520U 5

در صفحه آخر کلید  Save/Reboot را انتخاب نمایید تا  تنظیمات انجام شده ذخیره و مودم یکبار روشن و خاموش شود.

SahelISP DSL 2520U 6

 

*تهیه و تنظیم . فرزاد رضائی منش. اینترنت ساحل *